Yoga er mere og andet end bare de fysiske stillinger (asanas), du laver på yogamåtten eller en coping mekanisme for at få ro i en stresset hverdag. Alt det er yoga også. Den fysiske og psykiske ro og mentale klarhed, som yoga giver dig, er et fantastisk bi-produkt af din praksis. Men hvis du ønsker det, kan yoga også give dig redskaberne til at leve et liv til glæde og gavn for naturen, verden og alle levende væsner. I dette blogindlæg vil jeg dykke ned i, hvordan yoga og zero waste bygger på nogle af de samme overbevisninger. Jeg vil også give dig nogle konkrete råd til, hvordan du kan nedsætte dit forbrug og affaldsproduktion.

Yoga og zero waste

Yogafilosofi i den moderne verden

De gamle yogiske tekster og yogafilosofiens visdom er ikke kun forbeholdt asketiske yogier, som levede for flere 1000 år siden. Yogafilosofien er mindst lige så relevant i dag, som den nogensinde har været. Men vi moderne mennesker er mere udfordret end yogierne, som levede en isoleret tilværelse i bjergene.

Hver dag bombarderes vi med indtryk og impulser til, hvilket liv vi ”skal” leve, og hvilke ting vi kan købe og erhverve os, som gør, at vi lever ”bedst” muligt. Vi køber os ind på statussymboler og den nyeste teknologi, og vi løber hurtigere og hurtigere for at følge med. Det er nok også derfor, at så mange af os har vendt os mod yogaen.

Men hvad nu hvis yoga ikke kun blev brugt som en behandlingsmetode mod stress og moderne livsstilsygdomme? Men også kunne bruges til at tage beslutninger, som var gavnlige både for dig selv, for alle levende væsener og for den verden, vi sammen lever i?

Yoga og zero waste

I yogafilosofien kan vi finde opfordringer til at leve et mere bæredygtig og etisk bevidst liv i forhold til det aftryk, vi sætter på jorden, og den måde vi lever i verden på.

En lille disclaimer her er, at de gamle yogiske skrifter indeholder tonsvis af oversættelser, fortolkninger og lag. Hvad jeg, og den yogatradition, jeg læner mig op af, læser ud af en tekst, kan læses og forstås på andre måder af andre.

Sthira sukham asanam – the connection to the Earth should be steady and joyful (PYS 2.46)

Jeg hørt mange undervisere oversætte denne sutra udelukkende i relation til den fysiske yogapraksis. At denne skal være let eller i bevægelse (sukham) og stabil eller groundende (sthira).

I Jivamukti Yoga hentyder asana dog ikke kun til de fysiske yogastillinger, som vi laver på yogamåtten. Asana betyder sæde og forbindelse til jorden. Hermed mener vi ikke kun den måde, du sætter dig på, når du fx skal meditere eller står på yogamåtten. Det handler i højere grad om, hvordan din relation til jorden er. Er du opmærksom på, hvordan dine valg påvirker vores fælles hjem – jorden? Tager du mere, end du giver?

“In Patanjali’s Yoga Sutra we find the following advice concerning the practice of asana: Sthira sukham asanam. This translates as: The asana, meaning connection to the Earth, should be steady, or stira, and joyful, sukham. The practical application of this concept can be stated as: The practice of yoga asana is the technique through which one develops a good relationship to the Earth.

Yoga philosophy reveals that for our relationship to all creation to be steady and joyful it must be mutually beneficial. Mother Earth does not belong to us. We ultimately will not benefit by exploiting her for our shortsighted gain. How we treat the world around us, how we treat all beings, human and animal, has a bearing on our own happiness as a member of the community of life.”
Sharon Gannon, medgrundlægger af Jivamukti Yoga

Sharon Gannon opfordrer os her til at ændre vores forestilling om os selv i relation til naturen. Hun husker os på, at forholdet mellem os og naturen skal være gensidigt gavnligt. Naturen og jordkloden eksisterer ikke for mennesker, men vi eksisterer for hinanden. Og den måde, vi vælger at være i verden på, at behandle andre og naturen, har ultimativt konsekvenser for os selv.

Yoga og zero waste

Zero Waste – The 5 R’s

For et par år siden faldt jeg helt tilfældigt over begrebet Zero Waste. Jo mere jeg satte mig ind i det, jo mere gik det op for mig, at det udtrykte mange af de tanker, som jeg allerede gjorde mig omkring en bæredygtig livsstil. Og at det gik hånd i hånd med de tanker, som udtrykkes igennem yogafilosofien.

En dag fik jeg mulighed for at låne bogen Zero Waste Home. The Ultimate Guide to Simplifying Your Life by Reducing Your Waste af en anden zero waster i Aarhus. Heri beskriver Bea Johnson sine 5 R’s. De 5 R’s er en systematisk og ranglistet måde at undgå så vidt muligt at producere mere affald på.

Refuse – Reduce – Reuse – Recycle – Rot

Kort fortalt, så går de 5 R’s ud på først og fremmest ikke at købe mere og andet end, hvad du absolut har brug for og sige nej tak til det, du ikke har brug for. Det gælder også plastikposer, – flasker, – og bestik (refuse). Derefter at nedbringe mængden af ting i dit liv, som du har brug for. Har du fx fem forskellige grydeskeer, men bruger kun den ene eller 20 forskellige par sko, men bruger kun to? Måske kan du i virkelighed nøjes med mindre, end hvad du har (reduce)? Og de ting du har kan måske bruges igen, når deres værdi er opbrugt. En gammel t-shirt kan blive til en pudseklud. Eller et syltetøjsglas, kan bruges til opbevaring af rester fra aftensmaden eller som drikkeglas (reuse). Det som ikke kan bruges igen kan sorteres og genbruges, så det får en ny form og et nyt liv (recycle). Og endelig så kan dit organiske affald komposteres (rot).

Bruger du den prioriteringsliste, så er du nået langt i at nedbringe mængden af affald, du producerer i løbet af et helt almindeligt liv.

Yoga og zero waste

Jeg kan dog godt lide at tilføje et lille ekstra R – nemlig Repair. Ofte er vi alt for hurtige til at smide ting ud, fordi de er gået i stykker, eller der er gået hul på et stykke tøj. Men de fleste ting kan sagtens repareres, hvis vi afsætter lidt tid og tålmodighed til det.

I den kommende tid vil jeg her på bloggen dykke ned i hver enkelt af de 6 R’s og give dig eksempler på, hvordan du kan leve efter yoga og zero waste principper i en moderne hverdag. Hvis du har nogle spørgsmål, eller noget særligt, du gerne vil have, at jeg kommer ind, på så skriv endelig en kommentar nedenunder.

Jeg håber, at du er blevet inspireret til en mere bevidst og bæredygtig livsstil, men husk at det er en evig proces at være i. Vi er alle dejligt uperfekte i den her verden samtidig med, at vi gør vores bedste.

2 thoughts on “Yoga og Zero Waste”

del din sandhed... om shanti

%d bloggers like this: